O nás

Sme spoločnosť zaoberajúca sa konzultačnými službami, poskytovaním softvérových riešení a podporou procesov v oblasti digitalizácie verejného obstarávania, riadenia dodávateľských reťazcov, prieskumu trhu, analýzy dát a expertných systémov pre podporu rozhodovania. Využívajúc spoluprácu s domácimi a svetovými vedeckými a odbornými expertmi, si kladieme za cieľ prinášať efektívne a perspektívne inovačné riešenia pre verejný a komerčný sektor v oblasti riadenia výdavkov, zvyšovania transparentnosti, objektívnosti dátovo podporovaného rozhodovania a efektívnosti procesov.

Naše produkty a služby

Hlavným produktom našej spoločnosti je softvérové riešenie pre elektronické verejné obstarávanie. Táto webová aplikácia je určená hlavne pre podporu riadenia procesov verejného obstarávania vo všetkých verejných a súkromných inštitúciách, ktoré majú povinnosť riadiť sa podľa zákona o verejnom obstarávaní (č. 343/2015 Z.z.). Kontinuálnym vývojom budeme postupne prinášať ďalšie služby pre podporu prieskumu trhu, analýze dodávateľov, integračné služby s externými databázami a službami na Slovensku a v EÚ.

spolupráca
V súčasnosti vyvíjame veľké úsilie budovať a rozširovať náš odborný a vývojový tím. Tento tím v súčasnosti tvoria odborníci z viacerých slovenských a európskych univerzít, iniciatív, sietí a komerčných organizácií pričom vytvára spoluprácu v rámci Európskeho priestoru, konkrétne s Talianskom, Švajčiarskom, Nemeckom a Fínskom. Tieto partnerstvá nám poskytujú integráciu množstva inšpiratívnych riešení, nápadov a znalostí pre tvorbu riešenia pre elektronické verejné obstarávanie novej generácie.

Prinášame inovácie v oblasti verejného aj súkromného sektora, aby sme sme spolu s partnermi priniesli užitočné zmeny do spoločnosti

tel.: +421 904 28 18 18

info@e-lena.sk
web: www.prowise.sk www.e-lena.sk

Kontakt

ProWise, a.s.
Nobelova 12/B
Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02

IČO 51 871 998
Tel.: +421 904 28 18 18